Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gawinex Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-203 przy ul. Sosnowej 7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000087967 .

 

Informacje związane z ochroną danych osobowych

Wszelkie informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych można konsultować telefonując pod numer 32/ 422-76-41 lub pisząc na adres mailowy: gawinex@gawinex.pl

 

Informacje na temat przetwarzanych danych osobowych

Osoby odwiedzające stronę internetową

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia Serwisu internetowego oraz dostosowania go do potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności obowiązującą na stronie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi teleinformatyczne.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Kontrahenci

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego, a w przypadku wyboru oferty w celu podpisania i prawidłowej realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z postępowaniem ofertowym, a w przypadku zawarcia umowy przez okres jej obowiązywania, a także przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi tj. przesyłki kurierskie i poczta polska, podmiotom powiązanym oraz doradcom prawnym i podatkowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Kandydaci do pracy

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody Państwa dane osobowe mogą być przechowywane w okresie 6 miesięcy od ich podania. Instrukcje dotyczące wycofania dobrowolnie wyrażonej zgody zostały opisane w Polityce Prywatności.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione za Pani/Pana zgodą firmom współpracującym np. doradcom prawnym, poczcie polskiej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

+48 32 422 76 41

 

+48 32 422 14 39

 

 

Sosnowa 7, 44-203 Rybnik